Takstblad
Hjorthede Vandværk
Frisk vand i hanen


Takstblad gældende for 2024:

Anlægsbidrag, der betales ved ejendomstilslutning:
● Hovedanlægsbidrag● Forsyningsledningsbidrag● Stikledningsbidrag

Hovedanlægsbidrag (betales i henhold til fordelingsnøgle)
Fordelingsnøgle:
Boligenhed
Øvrige forbrugere (landbrug, erhverv og institutioner) med årsforbrug:
500 – 1000 m³
1001 – 2500 m³
2501 – 5000 m³
5001 – 7500 m³
7501 – 10000 m³

Forbrugsenheder
1


2
3
5
7
8


Anlægsbidrag (tilslutningsafgift) i byen (indenfor bygrænsen):
Hovedanlægsbidrag pr. forbrugsenhed:
Enfamiliehuse/øvrige forbrugere under 500 m³
Forbrugere mellem 501 – 1000 m³
Forbrugere mellem 1001 – 2500 m³
Forbrugere mellem 2501 – 5000 m³
Forbrugere mellem 5001 – 7500 m³
Forbrugere mellem 7501 – 10000 m³

Bidrag for årsforbrug over 10000 m³ fastsættes i hvert enkelt tilfælde

Kr.
12.000,00
24.000,00
36.000,00
60.000,00
84.000,00
96.000,00
Forsyningsledningsbidrag
Stikledningsbidrag
6.850,25
6.850,25


Anlægsbidrag (tilslutningsafgift) i landområder:
Hovedanlægsbidrag pr. forbrugsenhed:
Enfamiliehuse / øvrige forbrugere under 500 m³
Forbrugere mellem 501 – 1000 m³
Forbrugere mellem 1001 – 2500 m³
Forbrugere mellem 2501 – 5000 m³
Forbrugere mellem 5001 – 7500 m³
Forbrugere mellem 7501 – 10000 m³

Bidrag for årsforbrug over 10000 m³ fastsættes i hvert enkelt tilfælde

Kr.
12.000,00
24.000,00
36.000,00
60.000,00
84.000,00
96.000,00
Forsyningsledningsbidrag
Stikledningsbidrag
33.109,85
28.713,95
Forsynings- og stikledningsbidrag indeksreguleres hvert år pr. 1. januar efter “indeks for ledningsarbejder pr. 1. oktober”


Driftsbidrag:
Fast årlig afgift pr. ejendom / bolig
Målerafgift pr. år
Vandafgift pr. m³
Statsafgift ledningsført vand, pr. m³

Gebyrer:
Gebyr for måleraflæsning af én af vandværket udpeget person
Gebyr for oplysninger til ejendomsmægler, advokat og lignende
Genåbningsgebyr excl. faktiske omkostninger ved lukning / genåbning
Rykkergebyr (momsfrit)

900,00
100,00
6,65
6,37


1.000,00
500,00
500,00
100,00
Alle afgifter og gebyrer, som er godkendt af kommunalbestyrelsen, er excl. moms.
Hjorthede Vandværk AMBA
Hjorthede Vandværk
Tingstedvej 41
8850 Bjerringbro
Telefon: 30 33 15 01
mail: info@hjorthedevand.dk

Created by Dvn.dk
Powered by Svift.net