Alarmeringsliste - Lokal
Hjorthede Vandværk
Frisk vand i hanen


Driftsansvarlige:
Driftsleder
Vandværkspasser

Bestyrelsen:
Formand
Kasserer
Sekretær
Bestyrelsesmedlem
Bestyrelsesmedlem

Att. navn


Bent Holm *
Kent Olesen *


Bent Holm *
Kent Olesen *
Henrik Munkholm Jespersen *
Tim Skjødt Timmermann *
Bjørn Østergaard Vad *

Telefon/Mobil


30 33 15 01
20 13 42 29


30 33 15 01
20 13 42 29
40 14 71 17
20 68 64 28
21 24 40 63
Håndværkere og materiel:
Elektriker
VVS
VVS
Entreprenør
Entreprenør
El-forsyning
TeleDanmark
Telefon
Naturgas Midt-Nord
Naturgas
Nødstrømsanlæg
Rendegraver
Brøndborer
Teknisk rådgiver
Vand-tankvogne/dunke
Afmærkningsmateriel
Lækagesporing
Slamsuger
Ledningsregistrering
Styring udpumpning
Udpumpningsanlæg
Vandbehandling

Bjerringbro El-forretning ApS. - Jørn *
LEE Smedie - Sten Pedersen *

Svend H. Jensen
Brdr. Mann
Nordlys
TDC-Operations

Evida Service Nord A/SP. Christiansen - Claus *
DVN ApS.


Leif Koch
Terp Kloak & Entreprenør
CMN, Skive - Dan Christensen
Grundfos - "Team Vandforsyning"
Grundfos - "Team Vandforsyning"
Silhorko
86 68 11 88 / 30 92 19 93
86 68 60 06 / 40 18 48 96

86 68 63 52 / 30 81 40 43
86 68 68 00 / 22 60 30 30
70 15 15 60
70 15 07 15

62 25 90 0061 76 95 77
98 66 66 66 / 60 39 96 60


70 23 98 98
51 31 23 23
97 53 56 33
87 50 50 52
87 50 50 52
87 93 83 00
Følsomme forbrugere:
Rugballegaard
Østerkrog Gartneri
Jens Bøgild
David Falk
Caleb Falk
21 72 21 52
21 44 69 95
21 65 04 95
Nabovandværker:
Lee Vandværk
Bjerringbro Fællesvandværk
Sdr. Vinge Vandværk

Preben Jacobsen
Kontor
Brian Pedersen
20 32 48 02
86 68 84 81
86 46 44 30 / 27 34 18 16
* person har nøgle til vandværket
Hjorthede Vandværk AMBA
Hjorthede Vandværk
Tingstedvej 41
8850 Bjerringbro
Telefon: 30 33 15 01
mail: info@hjorthedevand.dk

Created by Dvn.dk
Powered by Svift.net