Alarmeringsliste - Lokal
Hjorthede Vandværk
Frisk vand i hanen

Att. navn
Telefon/Mobil
Driftsansvarlige:
Driftsleder
Vandværkspasser
Bent Holm
Kent Olesen
30331501
20134229
Bestyrelsen
Formand
Kasserer
Sekretær
Bestyrelsesmedlem
Bestyrelsesmedlem
Bent Holm
Kent Olesen
Henrik Munkholm Jespersen
Tim Skjødt Timmermann
Bjørn Østergaard Vad
30331501
20134229
40147117
20686428
21244063
Håndværkere og materiel
Elektriker
VVS
VVS
Entreprenør
El-forsyning
TeleDanmark
Telefon
Naturgas Midt-Nord
Naturgas
Nødstrømsanlæg
Rendegraver
Brøndborer
Teknisk rådgiver
Vand-tankvogne/dunke
Afmærkningsmateriel
Lækagesporing
Slamsuger
Ledningsregistrering
Styring udpumpning
Udpumpningsanlæg
Vandbehandling
Vinge El - Søren Koldbæk
LEE Smedie - Sten Y.Pedersen
Svend H. Jensen
Energimidt
TDC-Operations

HMN Naturgas I/SP. Christiansen
DVN ApS.


Leif Koch
Terp Kloak & Entreprenør
CMN, Skive – Dan Christensen
Grundfos – Finn Dalsgaard
Grundfos – Rene S. Nielsen
Silhorko
86464010 / 20460870
86686006 / 40184896

86686352 / 30814043
70151560
70150715

8727872797535222
98666666 / 60399660


70239898
51312323
97535633
87505053
87505052
87938300
Nabovandværker
Lee Vandværk
Bjerringbro Fællesvandværk
Sdr. Vinge Vandværk
Peter Rasmussen
Kontor
Brian Rosendal Pedersen
86686214
86688481
86464430 / 27341816
Følsomme forbrugere
Sygehus
Plejehjem
Ældrecenter
Skole
Børneinstitutioner
Dagplejere
Rugballegaard
Østerkrog Gartneri


Jens Bøgild
David
Caleb


21722152
21446995
21650495
Hjorthede Vandværk AMBA
Hjorthede Vandværk
Tingstedvej 41
8850 Bjerringbro
Telefon: 30 33 15 01
mail: info@hjorthedevand.dk

Kategorier

Created by Dvn.dk
Powered by Svift.net