Klageret for forbrugerne

I foråret vedtog Folketinget en ny lov om forbrugerklager. Loven træder i kraft 1. oktober 2015.
Loven gælder kun i forhold til vandværkets (private) forbrugere, som nu kan klage over en sag om leveringsforhold.
Det er et krav, at vandværket oplyser forbrugerne om muligheden for at klage.

Læs mere