Takstblad

gældende for 2019

Anlægsbidrag, der betales ved en ejendoms tilslutning:

  1. Hovedanlægsbidrag
  2. Forsyningsledningsbidrag
  3. Stikledningsbidrag

Hovedanlægsbidrag (betales i henhold til fordelingsnøgle)

Fordelingsnøgle: Forbrugsenheder:
Boligenhed 1
Øvrige forbrugere (landbrug, erhverv og institutioner) med årsforbrug:
500 – 1000 m³ 2
1001 – 2500 m³ 3
2501 – 5000 m³ 5
5001 – 7500 m³ 7
7501 – 10000 m³ 8

Anlægsbidrag (tilslutningsafgift) i byen (indenfor bygrænsen):

Hovedanlægsbidrag pr. forbrugsenhed: Kr.
Enfamiliehuse/øvrige forbrugere under 500 m³ 12.000,00
Forbrugere mellem 501 – 1000 m³ 24.000,00
Forbrugere mellem 1001 – 2500 m³ 36.000,00
Forbrugere mellem 2501 – 5000 m³ 60.000,00
Forbrugere mellem 5001 – 7500 m³ 84.000,00
Forbrugere mellem 7501 – 10000 m³ 96.000,00
Bidrag for årsforbrug over 10000 m³ fastsættes i hvert enkelt tilfælde.
Forsyningsledningsbidrag 6.115,55
Stikledningsbidrag 6.115,55

Anlægsbidrag (tilslutningsafgift) i landområder:

Hovedanlægsbidrag pr. forbrugsenhed: Kr.
Enfamiliehuse / øvrige forbrugere under 500 m³ 12.000,00
Forbrugere mellem 501 – 1000 m³ 24.000,00
Forbrugere mellem 1001 – 2500 m³ 36.000,00
Forbrugere mellem 2501 – 5000 m³ 60.000,00
Forbrugere mellem 5001 – 7500 m³ 84.000,00
Forbrugere mellem 7501 – 10000 m³ 96.000,00
Bidrag for årsforbrug over 10000 m³ fastsættes i hvert enkelt tilfælde.
Forsyningsledningsbidrag 29.558,80
Stikledningsbidrag 25.436,35
Forsynings- og stikledningsbidrag indeksreguleres hvert år pr. 1. januar efter “indeks for ledningsarbejder pr. 1. oktober”

Driftsbidrag:

Fast årlig afgift pr. ejendom / bolig 700,00
Målerafgift pr. år 100,00
Vandafgift pr. m³ 6,00
Statsafgift ledningsført vand, pr. m³ 6,18
Statsafgift grundvandssikring, pr. m³ 0,19

Gebyrer:

Gebyr for måleraflæsning af én af vandværket udpeget person 1.000,00
Gebyr for oplysninger til ejendomsmægler, advokat og lignende 500,00
Genåbningsgebyr excl. faktiske omkostninger ved lukning / genåbning 500,00
Rykkergebyr (momsfrit) 100,00
Alle afgifter og gebyrer, som er godkendt af kommunalbestyrelsen, er excl. moms.

Bestyrelsen