Indvindingsopland

opland

Arealet indenfor den blå streg er på 18,1 hektar. Svarende til det grundvandsdannende opland for Hjorthede Vandværk