Generalforsamling 2019

Hjorthede Vandværk afholder ordinær generalforsamling

Mandag d. 25. marts 2019 kl. 19.30 i Hjorthede Forsamlingshus.

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Efterfølgende vil der være et mindre traktement.

På bestyrelsens vegne
Bent Holm