Alarmeringsliste – Lokal

 

  Att. navn Telefon Mobil 
Driftsansvarlige: 
 Driftsleder: Bent Holm 30331501
 Vandværks-passer Kent Olesen 20134229
Bestyrelsen:
 Formand Bent Holm 30331501
 Kasserer Kent Olesen 20134229
 Sekretær Henrik Munkholm Jespersen 40147117
 Bestyrelsesmedlem Tim Skjødt Timmermann 20686428
 Bestyrelsesmedlem Bjørn Østergaard Vad 21244063
Håndværkere og materiel:
Elektriker Vinge El – Søren Koldbæk 86464010 20460870
VVS LEE Smedie – Sten Y. Pedersen 86686006 40184896
VVS
Entreprenør Svend H. Jensen 86686352 30814043
El-forsyning Energimidt 70151560
TeleDanmark (påvisning af kabler) TDC-Operations 70150715
Telefon
Naturgas Midt-Nord
(påvisning af kabel)
HMN Naturgas I/S 87278727
Naturgas
Nødstrømsanlæg
Rendegraver
Brøndborer P. Christiansen 97535222
Teknisk rådgiver DVN ApS. 98666666 60399660
Vandtankvogne og vanddunke
Afmærkningsmateriel
Lækagesporing Leif Koch 70239898
Slamsuger Terp Kloak & Entreprenør 51312323
Ledningsregistrering CMN, Skive – Dan Christensen 97535633
Styring udpumpning Grundfos – Finn Dalsgaard 87505053
Udpumpningsanlæg Grundfos – Rene S. Nielsen 87505052
Vandbehandling Silhorko 87938300
Nabovandværker
Lee Vandværk Peter Rasmussen 86686214
Bjerringbro Fællesvandværk Kontor 86688481
Sdr. Vinge Vandværk Brian Rosendal Pedersen 86464430 27341816
Følsomme forbrugere
Sygehus
Plejehjem
Ældrecenter
Skole
Børneinstitutioner
Dagplejere
Rugballegaard Jens Bøgild 21722152
Østerkrog Gartneri David 21446995
Caleb 21650495